ویدیو معرفی

درباره استاد

معاون علمی موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق
دانشجوی مقطع دکتری اداره و مدیریت پوهنتون آمریکای
پوهنتون کافو- اوستکامینگورسک- قزاقستان
مربی و استاد انستیتوت انکشاف مسلکی رهبری-هرات ILD
دانش آموخته دوره انستیتوت انکشاف مسلکی رهبری ILD
ماستر ترینر برنامه های انگلیسی و دانش آموخته برنامه TfS سفارت انگلستان (British Council)
دارای تجربه ۱۵ سال تدریس، برگذاری صنوف انکشاف رهبری و سیمینارهای مدیریتی در سطوح مختلف

سطح های آموزشی و تخصص

۴.۹/5

سطح: ابتدایی، متوسط و عالی

تخصص: آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

ساعت های درسی

8 ساعت

سی‌وی استاد

جدول ساعات درسی استاد

شنبه یک‌شنبه دو شنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
۵:۳۰ الی ۷:۳۰ بعد از ظهر ۵:۳۰ الی ۷:۳۰ بعد از ظهر ۵:۳۰ الی ۷:۳۰ بعد از ظهر ۸ الی ۱۰ صبح
English
Persian English