ویدیو معرفی

درباره استاد

سطح های آموزشی و تخصص

4.7/5

سطح: ابتدایی، متوسط و عالی

تخصص: آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

ساعت های درسی

۵ ساعت

سی‌وی استاد

جدول ساعات درسی استاد

شنبه یک‌شنبه دو شنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
9‌ الی 11 قبل از ظهر ۵ الی ۶ بعد از ظهر ۳ الی ۴ بعد از ظهر ۲ الی ۳
Persian
English Persian